Inschrijfformulier 19de Kamper Stripspektakel

De standhouder maakt het verschuldigde bedrag zelf over op:

Rabobankrekening NL90 RABO 0170 8424 01

BIC NUMMER RABONL2U 

t.n.v. Stichting Kamper Stripspektakel. 

Enkele dagen na uw inschrijving ontvangt u een factuur op het door u ingevulde e-mailadres.

Let op: Vaste deelnemers hebben voorrang.

 

OP DIT MOMENT IS DE AANMELDINGSTERMIJN VOOR 2017 VERSTREKEN.

INSCHRIJVEN VOOR 2017 IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.

Inschrijfformulier

Betaling zelf overmaken op bovenstaand rekeningnummer. U ontvangt een factuur.